Bizim Piraziz Haber - Bizim Piraziz Haber
Reklam
Reklam
Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 6,54 / Satış: 6,57
€ EURO → Alış: 7,46 / Satış: 7,49
“2.8 DÜNYA GİRESUNLULAR GÜNÜ”
Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, 2.8.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren bu günün Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu,...
ÖRNEK BAHÇEDE İNCELEME
Mustafa Yılmaz Kay­ma­ka­m Okan Ye­ni­dün­ya, Gi­re­sun Va­li­li­ği­nin fın­dı­ğın verim ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­mış ol­du­ğu örnek bahçe uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ilçe­de...
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR PİRAZİZ BELEDİYESİ
Yeni Mahalle ve Eren Mahallesi Muhtelif Üst Yapı Çalışmaları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre...
FİSKOBİRLİK İNŞAATI YAPIMI PİRAZİZ TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiskobirlik İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir....
BAKANA FINDIĞI ANLATTILAR
AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk ile Ordu Mil­let­ve­ki­li Şener Ye­di­yıl­dız, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye fın­dık ve fın­dık...
ESENTEPE KÖYÜNDE İNCELEME
İlçe Kay­ma­ka­mı Okan Ye­ni­dün­ya, Özel İdare Mü­dü­rü(Bir­lik Mü­dü­rü) İrfan Beyaz ile bir­lik­te Esen­te­pe Kö­yü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. 2018 yılı...
HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR PİRAZİZ BELEDİYESİ
C20/25 Hazır Betonalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin...
FİSKOBİRLİK İNŞAATI YAPIMI PİRAZİZ TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiskobirlik İnşaatı Yapımıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye...
PİRAZİZ’DE 15 TEMMUZ RUHU
İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, 15 Tem­muz et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan prog­ram da­hi­lin­de Kurum Amir­le­ri ile bir­lik­te 15 Tem­muz Pazar günü saat...
HACILARIMIZ  DUALARLA  UĞURLANDI
Hacı aday­la­rı­mız İlçe­miz Mer­kez Eren Ca­mi­in­de dü­zen­le­nen prog­ram­la uğur­lan­dı. Dü­zen­le­nen prog­ra­ma ilçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu ve...
ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ-YOL VE ULAŞIM  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz Piraziz İlçesi Muhtelif Köyü Yollarının Beton Kaplama İnşaatında Kullanılmak Üzere Çimento Alımı İşialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19...
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET
İlçe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Okan Ye­ni­dün­ya İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tay­lan Yıl­maz Ars­lan­ca ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kay­ma­ka­mı­mız...
DENİZ KEYFİ FACİAYLA BİTTİ
Gi­re­sun’un Pi­ra­ziz il­çe­sin­de de­ni­ze giren 3 ço­cuk­tan 2’si bo­ğul­du, biri ekip­ler­ce kur­ta­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Eğ­ri­ce mev­ki­sin­de Fur­kan...
PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; SINIRLI AYNI HAK TESİSİ OTEL YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Mülkiyeti Piraziz Belediyesine ait olan 490,33 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı Giresun İli Piraziz İlçesi, Maden mahallesi, 313 ada, 8...
İLİMİZ PİRAZİZ İLÇESİ HASANŞEYH İLE GÜNEYKÖY KÖYLERİ  YOLLARINA TAŞ İSTİNAT DUVARI İNŞAATI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz Piraziz İlçesi Hasanşeyh ile Güneyköy Köyleri Yollarına Taş İstinat Duvarı İnşaatıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...
GÜNCEL HABERLER
Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, 2.8.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren bu günün Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, muh­tar­lar ve basın men­sup­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile dü­zen­le­di­ği...
Mustafa Yılmaz Kay­ma­ka­m Okan Ye­ni­dün­ya, Gi­re­sun Va­li­li­ği­nin fın­dı­ğın verim ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­mış ol­du­ğu örnek bahçe uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ilçe­de be­lir­le­nen örnek bah­çe­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. İlçe Tarım Mü­dü­rü ve çift­çi­ler­den...
Yeni Mahalle ve Eren Mahallesi Muhtelif Üst Yapı Çalışmaları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler...
Fiskobirlik İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası...
AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk ile Ordu Mil­let­ve­ki­li Şener Ye­di­yıl­dız, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye fın­dık ve fın­dık üre­ti­ci­si­nin bek­len­ti­le­ri­ni an­lat­tı­lar. AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk, AK...
İlçe Kay­ma­ka­mı Okan Ye­ni­dün­ya, Özel İdare Mü­dü­rü(Bir­lik Mü­dü­rü) İrfan Beyaz ile bir­lik­te Esen­te­pe Kö­yü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. 2018 yılı KÖY­DES ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ti­ril­miş olan­la­rı kont­rol eden Kay­ma­kam Ye­ni­dün­ya, devam eden...
C20/25 Hazır Betonalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2018/345401 1-İdarenin...
Fiskobirlik İnşaatı Yapımıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2018/360153...
İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, 15 Tem­muz et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan prog­ram da­hi­lin­de Kurum Amir­le­ri ile bir­lik­te 15 Tem­muz Pazar günü saat 17.00’de Şehit Pi­ya­de On­ba­şı Öner Güner’in kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, şe­hi­di­mi­zin...
Hacı aday­la­rı­mız İlçe­miz Mer­kez Eren Ca­mi­in­de dü­zen­le­nen prog­ram­la uğur­lan­dı. Dü­zen­le­nen prog­ra­ma ilçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu ve va­tan­daş­la­rı­mız ka­tıl­dı. Oku­nan Ku­ra­nı Kerim ve ila­hi­ler­den sonra hacı aday­la­rı...
İlimiz Piraziz İlçesi Muhtelif Köyü Yollarının Beton Kaplama İnşaatında Kullanılmak Üzere Çimento Alımı İşialımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye...
İlçe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Okan Ye­ni­dün­ya İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tay­lan Yıl­maz Ars­lan­ca ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kay­ma­ka­mı­mız İlçe­nin genel du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı. Daha sonra hiz­met bi­na­sın­da...
Gi­re­sun’un Pi­ra­ziz il­çe­sin­de de­ni­ze giren 3 ço­cuk­tan 2’si bo­ğul­du, biri ekip­ler­ce kur­ta­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Eğ­ri­ce mev­ki­sin­de Fur­kan (7) ve kar­de­şi Gür­kan Memiş (6) ile ku­zen­le­ri Melih Memiş...
Mülkiyeti Piraziz Belediyesine ait olan 490,33 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı Giresun İli Piraziz İlçesi, Maden mahallesi, 313 ada, 8 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi...
İlimiz Piraziz İlçesi Hasanşeyh ile Güneyköy Köyleri Yollarına Taş İstinat Duvarı İnşaatıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin...
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili olarak...
TARSİM’den yapılan açıklamada, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler nedeniyle bitkisel ürünlerin hasar gördüğü belirtilerek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve teminat kapsamında yer alan riskler çerçevesinde, TARSİM Giresun Bölge...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu. Giresun İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan listeye göre Giresun’da Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan...
Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, 2.8.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren bu günün Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, muh­tar­lar ve basın men­sup­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile dü­zen­le­di­ği...
Mustafa Yılmaz Kay­ma­ka­m Okan Ye­ni­dün­ya, Gi­re­sun Va­li­li­ği­nin fın­dı­ğın verim ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­mış ol­du­ğu...
Yeni Mahalle ve Eren Mahallesi Muhtelif Üst Yapı Çalışmaları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili olarak...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu....
İYİ Parti Genel Baş-kanı Meral Akşener, “Bugüne kadar ıslık çalarak, seçim kazan-dılar. Ama artık öyle...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Bozat Ya­tı­lı Bölge İlko­ku­lu­nu zi­ya­ret etti. Kay­ma­kam Atak, minik öğ­ren­ci­le­re 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­nin Bozat...
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ya­rı­yıl ta­ti­li ne­de­niy­le ilçe 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lun­da...
TARSİM’den yapılan açıklamada, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler nedeniyle bitkisel ürünlerin hasar gördüğü belirtilerek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve teminat kapsamında yer alan riskler çerçevesinde, TARSİM Giresun Bölge...
Sam­sun’da ger­çek­leş­ti­ri­len ZMO 45. Dönem Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­nan sonuç bil­dir­ge­sin­de Türk ta­rı­mı­na iliş­kin...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
Ta­hin­ci­oğ­lu Bas­ket­bol Süper Ligi’nin 2. haf­ta­sın­da Be­şik­taş Sompo Japan, sa­ha­sın­da Cu­mar­te­si günü Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por’u konuk etti. Be­şik­taş’ın ce­za­sı ne­de­niy­le se­yir­ci­siz oy­na­nan kar­şı­laş­ma­nın nor­mal sü­re­si 79-79 bi­ter­ken, Ye­şil­gi­re­sun Be­le­di­yes­por, ra­ki­bi­ni 94-91...