SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü

Bu haber 14 Nisan 2018 - 0:17 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Polis Haf­ta­sı ve 10 Nisan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­lu­şu­nun 173’üncü Yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le İlçe­miz Em­ni­yet Amir­li­ğin­de dü­zen­le­nen prog­ra­ma ka­tıl­dı. Em­ni­yet men­sup­la­rı ile bir araya gelen Kay­ma­kam Atak, tüm per­so­nel­le­rin polis haf­ta­sı­nı kut­la­dı.
Kay­ma­kam Atak, İlçe­mi­zin ve Ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de huzur ve güven or­ta­mı­nın te­si­si adına şehit olan po­lis­le­ri­mi­ze Yüce Allah’tan rah­met di­le­ye­rek, ga­zi­le­ri­mi­ze ve halen gö­rev­le­ri ba­şın­da olan tüm po­lis­le­ri­mi­ze aile­le­riy­le bir­lik­te sağ­lık­lı, hu­zur­lu, ba­şa­rı­lı bir hayat te­men­ni­le­rin­de bu­lun­du.