Reklam
Reklam
Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 4,02 / Satış: 4,04
€ EURO → Alış: 4,98 / Satış: 5,00

Gündem

Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70’ini Türkiye’-nin...
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın...
CHP ‘Olağanüstü Hal’i (OHAL) protesto için dün 81 ilde saat 12.00’de meydanlara inerek oturma eylemi...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Gök­çe­ali, Gü­zel­köy ve De­re­gö­zü köy­le­rin­de, Gi­re­sun Va­li­li­ği Kay­ma­kam Aday­la­rı Bahar Kaya...
Avrupa ve Türkiye’nin ilk ve tek denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında iki gündür etkili...
Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, Polis Haf­ta­sı ve 10 Nisan Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­lu­şu­nun 173’üncü Yıl­dö­nü­mü...
Büyük tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Bu­lan­cak Esnaf Ke­fa­let Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­nin genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya...
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı...
Piraziz Belediyesinin yürüttüğü yol yapım çalışmaları sürüyor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu Şeyh­li’de devam eden yol...
Sonraki Sayfa »