Manşet - Bizim Piraziz Haber
Reklam
Reklam
Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 6,54 / Satış: 6,57
€ EURO → Alış: 7,46 / Satış: 7,49

Manşet

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, 2.8.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren bu günün Dünya Gi­re­sun­lu­lar Günü ola­rak kut­la­na­ca­ğı­nı...
Mustafa Yılmaz Kay­ma­ka­m Okan Ye­ni­dün­ya, Gi­re­sun Va­li­li­ği­nin fın­dı­ğın verim ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­mış ol­du­ğu...
Yeni Mahalle ve Eren Mahallesi Muhtelif Üst Yapı Çalışmaları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...
Fiskobirlik İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık...
AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk ile Ordu Mil­let­ve­ki­li Şener Ye­di­yıl­dız, Tarım ve Orman Ba­ka­nı...
İlçe Kay­ma­ka­mı Okan Ye­ni­dün­ya, Özel İdare Mü­dü­rü(Bir­lik Mü­dü­rü) İrfan Beyaz ile bir­lik­te Esen­te­pe Kö­yü­nü zi­ya­ret...
C20/25 Hazır Betonalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü...
Fiskobirlik İnşaatı Yapımıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale...
İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya, 15 Tem­muz et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nan prog­ram da­hi­lin­de Kurum Amir­le­ri ile bir­lik­te...
Hacı aday­la­rı­mız İlçe­miz Mer­kez Eren Ca­mi­in­de dü­zen­le­nen prog­ram­la uğur­lan­dı. Dü­zen­le­nen prog­ra­ma ilçe Kay­ma­ka­mı­mız Okan Ye­ni­dün­ya,...
Sonraki Sayfa »