Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

Mavi Göl, 300 Bin Turistle Rekor Kırdı

Mavi Göl, 300 Bin Turistle Rekor Kırdı
  • 23.10.2017
  • 4.317 kez okundu

Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli ve ya­ban­cı tu­rist zi­ya­ret etti.
Gi­re­sun Tu­rizm Alt­ya­pı Hiz­met Bir­li­ği (GİRTAB) ve­ri­le­ri­ne göre 2017’nin ilk 10 ayın­da ‘Mavi Göl’ü 300 bin tu­rist zi­ya­ret etti. De­re­li il­çe­si­ne bağlı Ya­vuz­ke­mal Belde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Önal, “2 yıl önce baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da tu­riz­me ka­zan­dı­rı­lan Mavi Göl, Tür­ki­ye’de her­kes ta­ra­fın­dan bi­li­nen bir yer ha­li­ne geldi. Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­den gelen zi­ya­ret­çi­ler büyük bir hay­ran­lık­la bu­ra­da bu güzel doğa ha­ri­ka­sı­nı iz­li­yor­lar, di­le­yen­ler ise so­da­lı gölde yüz­me­nin key­fi­ni çı­kar­tı­yor” dedi.
“ZİYA­RETÇİ SA­YI­SI DAHA DA AR­TA­CAK”

GİRTAB Mü­dü­rü Tamer Uzu­ner ise, De­re­li il­çe­sin­de bir li­se­de müdür ola­rak görev yapan Ze­ke­ri­ya Ka­ra­ka­ya­lı’nın GİRTAB’a sun­du­ğu proje ile tu­riz­me ka­zan­dı­rı­lan Mavi Göl’ün ilk yıl­lar­da bek­le­ni­le­nin üs­tün­de bir ar­tış­la zi­ya­ret­çi ağır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Her geçen gün Gi­re­sun’da tu­riz­min bir adım daha ile­ri­ye git­ti­ği­ni be­lir­ten Uzu­ner, “Yeşil ile ma­vi­nin bu­luş­tu­ğu bu güzel Ka­ra­de­niz şeh­rin­de her geçen gün yeni bir doğa ha­ri­ka­sıy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Ku­za­lan Ta­bi­at Parkı, Yedi De­ğir­men­ler Ta­bi­at Parkı, Koç­ka­ya­sı, Küm­be­ti, Bek­taş Yay­la­sı, Ku­lak­ka­ya, Gi­re­sun’un Uzun­göl’ü, Göl­ya­nı Yay­la­sı ve daha bir­çok des­ti­nas­yo­nu ile Gi­re­sun artık tam bir tu­rizm şehri ha­li­ne gel­miş­tir. Ça­lış­ma­la­rı­mız her geçen gün yeni pro­je­ler ile devam edi­yor. Bu yıl yak­la­şık 300 bin yerli ve ya­ban­cı tu­ris­ti­miz sa­de­ce Mavi Göl’ü gör­mek için ili­mi­ze geldi. Mavi Göl’ü gör­me­ye gelen zi­ya­ret­çi­le­ri­miz ta­bi­at park­la­rı­mı­zı ve yay­la­la­rı­mı­zı da görme fır­sa­tı­nı ya­ka­la­dı. Biz ina­nı­yo­ruz ki bu sayı her geçen gün daha da ar­ta­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ