SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

BOZAT YATILI BÖLGE İLKOKULUNA ZİYARET

Bu haber 29 Nisan 2018 - 7:51 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Bozat Ya­tı­lı Bölge İlko­ku­lu­nu zi­ya­ret etti.
Kay­ma­kam Atak, minik öğ­ren­ci­le­re 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­nin Bozat Ya­tı­lı Bölge İlko­ku­lun­da­ki minik kar­deş­le­ri için ha­zır­la­mış ol­du­ğu he­di­ye­le­ri tak­dim ede­rek on­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di.
Okul Mü­dü­rü Hasan Ka­ra­kı­lıç, Kay­ma­kam Atak’ a zi­ya­ret­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek 15 Tem­muz Şe­hit­ler Or­ta­oku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­ne bu an­lam­lı dav­ra­nış­la­rın­dan do­la­tı te­şek­kür etti.