Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

BAŞKAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!”

BAŞKAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!”
  • 28.05.2018
  • 223 kez okundu

Mustafa Yılmaz
Pi­ra­ziz ele­di­ye Baş­ka­nı­mız Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.
Baş­kan Gör­gü­lü­oğ­lu, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ‘Ya is­tik­lal ya ölüm’ di­ye­rek 19 Mayıs 1919 ta­ri­hin­de Sam­sun’a çık­mak su­re­tiy­le baş­lat­tı­ğı milli mü­ca­de­le­nin yıl dö­nü­mü­nü idrak et­me­nin mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz. 19 Mayıs’ın yıl dö­nü­mün­de, ba­ğım­sız ve özgür bir mil­let ola­rak ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­bil­mek için, geç­miş­te ve­ri­len mü­ca­de­le­le­rin öne­mi­ni, genç ku­şak­la­ra en iyi şe­kil­de an­lat­ma­lı­yız. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler ile vatan ve bay­rak uğ­ru­na büyük fe­da­kar­lık­lar gös­te­re­rek biz­le­re ba­ğım­sız bir ülke bı­ra­kan başta Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve aziz silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere tüm aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve şük­ran­la anı­yor tüm ulu­su­mu­zun 19 Mayıs Ata­türk’ü anma, Genç­lik ve spor bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ