SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

NARLIK VE AKÇAY KÖYLERİNDE İNCELEME

Bu haber 06 Haziran 2018 - 8:02 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Kay­ma­ka­m Oğuz­han Erdi Atak, KÖY­DES pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­mı devam eden Nar­lık Grup Yolu ve Akçay Su Te­si­sa­tı Dö­şe­me ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Ça­lış­ma­lar hak­kın­da Köy Muh­tar­la­rın­dan ve İlçe Özel İdare Mü­dü­rü İrfan Beyaz’ dan bilgi alan Kay­ma­kam Atak, ça­lış­ma­la­rın ta­kip­çi­si ol­du­ğu­nu, ya­pı­lan hiz­met­le­rin ve­rim­li bir şe­kil­de va­tan­daş­la­rı­mı­za ulaş­tı­rı­la­ca­ğı­nı dile ge­tir­di.