SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET

Bu haber 17 Temmuz 2018 - 10:23 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İlçe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Okan Ye­ni­dün­ya İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tay­lan Yıl­maz Ars­lan­ca ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kay­ma­ka­mı­mız İlçe­nin genel du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı. Daha sonra hiz­met bi­na­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Kay­ma­kam Ye­ni­dün­ya, gö­rev­li as­ker­ler­le soh­bet et­tik­ten sonra Ül­ke­mi­zin em­ni­ye­ti­ni, asa­yi­şi­ni, hal­kın huzur ve gü­ve­ni­ni sağ­la­yan Jan­dar­ma per­so­nel­le­ri­ne gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek bu­ra­dan ay­rıl­dı.