Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  • 23.10.2018
  • 289 kez okundu

Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan muhtelif malzemelerden oluşan hurdalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 09/10/2018 Salı günü saat 11.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2- Satılacak hurda;

Hurda Minibüs, Hurda Traktör, Çöp Konteynırı Ve Muhtelif Hurda malzemesi

Sıra

No

Adı Biri

mi

Miktar Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Türü

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1 Hurda Malzeme Kg 1 1,13-TL 0,034-TL Açık 09.10.2018 11:00

 

Madde 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Bedel Arttırma ile yapılacaktır.

Madde 4- Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 100.00 TL Bedelle temin edilebilir.

Madde 5 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1. a) Tebligat için adres göstermek,
  2. b) Kanuni ikametgah sahibi olmak,
  3. c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmış olmak,
  4. d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş Vekaletin olması,
  5. e) Teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet tahvili, Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenmiş hisse senedi veya tahviller,

  1. f) Hurda işi yaptıklarına dair belge.
  2. g) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.
  3. h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

Madde 6- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı bilinmemekte, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.

Madde 7- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ