Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
  • 18.03.2020
  • 332 kez okundu

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Piraziz İlçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Kapalı Teklif Usulü ile 24.03.2020 Salı günü saat 11:00’da Piraziz Belediyesi Meclis Salonun da Belediye Encümeni tarafından ihale ile satılacaktır.


1. İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
2. Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Piraziz Şubesi TR200001000855112184565015 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmekledir.
3. İhale ile ilgili Şartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.
4. Taşınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
6- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu
d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılmıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten kanlanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi
t) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne taşınmazların ihale başlangıç saati olan 11:00 dan 30 (otuz) dakika öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ