Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

GİRESUN’DA BİR TERÖRİST YAKALANDI

GİRESUN’DA BİR TERÖRİST YAKALANDI
  • 30.10.2017
  • 527 kez okundu

De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı te­rö­ris­tin, Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde 15 ya­şın­da­ki Eren Bül­bül ile jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Fer­hat Gedik’i şehit eden te­rö­rist grup için­de yer al­dı­ğı be­lir­len­di.
De­re­li İlçesi’nde, dün saat 15.25 sı­ra­la­rın­da bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren jan­dar­ma ekip­le­ri, Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda terör ör­gü­tü PKK’ya yö­ne­lik ope­ras­yon dü­zen­le­di. Ope­ras­yon­da ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can ya­ka­lan­dı. Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can’ın, geçen 11 Ağus­tos’ta Trab­zon’un Maçka İlçesi’nde te­rö­rist­le­rin erzak çal­dı­ğı­nı ihbar eden ve gir­dik­le­ri evi gös­te­ren Eren Bül­bül ile be­ra­be­rin­de­ki Jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Fer­hat Gedik’in şehit ol­du­ğu sal­dı­rı­ya ka­rış­tı­ğı be­lir­len­di. Gi­re­sun Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’ndan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Ya­ka­la­nan şah­sın PKK terör ör­gü­tü Ka­ra­de­niz ya­pı­lan­ma­sı­na men­sup ‘Aram’ kod adlı Mus­ta­fa To­lu­can adlı bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­su­bu ol­du­ğu, baş­sav­cı­lı­ğı­mız­ca il­gi­li terör ör­gü­tü men­su­bu hak­kın­da gö­zal­tı ka­ra­rı ve­ril­miş olup, hak­kın­da açı­lan adli so­ruş­tur­ma devam et­mek­te­dir? de­nil­di. nBöl­ge­de, 4-5 ki­şi­lik bir grup ol­duk­la­rı tah­min edi­len, te­rö­rist­le­rin et­ki­siz hale ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la ope­ras­yon­lar sü­rü­yor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ