SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

ÖRNEK BAHÇEDE İNCELEME

Bu haber 08 Ağustos 2018 - 11:21 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Mustafa Yılmaz
Kay­ma­ka­m Okan Ye­ni­dün­ya, Gi­re­sun Va­li­li­ği­nin fın­dı­ğın verim ve ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­mış ol­du­ğu örnek bahçe uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ilçe­de be­lir­le­nen örnek bah­çe­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
İlçe Tarım Mü­dü­rü ve çift­çi­ler­den ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi alan Kay­ma­kam Ye­ni­dün­ya, uy­gu­la­ma­nın biz­zat ta­kip­çi­si ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.