SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

Yıllar sonra yeniden Piraziz’de

Bu haber 09 Ekim 2020 - 9:01 'de eklendi ve kez görüntülendi.

1988-1991 yıl­la­rı ara­sın­da Pi­ra­ziz’in ilk kay­ma­ka­mı ola­rak görev yapan, Mül­ki­ye Baş­mü­fet­ti­şi Hamit Yük­sel Pi­ra­ziz Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Hamit Yük­sel, Pi­ra­ziz’in ken­di­si için her zaman özel ol­du­ğu­nu ve tüm Pi­ra­ziz­li hem­şeh­ri­le­ri­ne se­lam­la­rı­nı ilet­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü­oğ­lu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­rir­ken, nazik zi­ya­ret­le­ri için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür etti. Mül­ki­ye Baş­mü­fet­ti­şi Hamit Yük­sel’in Pi­ra­ziz Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­re­tin­de Mül­ki­ye Baş­mü­fet­ti­şi Kür­şat Ağca’da eşlik etti.