SON DAKİKA

KAYMAKAM ORUÇ’TAN OKUL ZİYARETLERİ

Gündem, Köşe Yazıları

AYIN OKULU BELLİ OLDU

Bu haber 19 Nisan 2018 - 12:32 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul­lar­da hiz­met su­nu­mu ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Ayın Okulu” se­çi­len Pi­ra­ziz İsmail Yücel Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si­nin pla­ke­ti­ni Okul Mü­dü­rü Sü­ley­man Öz­türk’ e, Kaymakam Oğuzhan Erdi Atak tarafından verildi.
Okul ba­şa­rı­sı için gös­te­ri­len gay­ret ve has­sa­si­yet­ten do­la­yı mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­ren Kay­ma­kam Atak, Okul Mü­dü­rü Sü­ley­man Öz­türk ‘e ba­şa­rı­lar di­le­di.