Bizim Piraziz -
$ DOLAR → Alış: 19,37 / Satış: 19,44
€ EURO → Alış: 21,20 / Satış: 21,28

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; SINIRLI AYNI HAK TESİSİ OTEL YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

PİRAZİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; SINIRLI AYNI HAK TESİSİ OTEL YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
  • 04.07.2018
  • 437 kez okundu

Mülkiyeti Piraziz Belediyesine ait olan 490,33 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı Giresun İli Piraziz İlçesi, Maden mahallesi, 313 ada, 8 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi doğrultusunda Belediyemizce verilecek projeye uygun en az 33 odalı bir adet otel 12 (on iki) ayda inşa edilmesi; inşa edilen otel işletmelerinden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşları ile birlikte uygun bedelle sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren yirmi dokuz (29) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kira bedeli üzerinden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılacaktır. Otelin yapım aşamasında standartları düşürmemek kaidesi ile tadilat ve değişiklik yapılabilir. Oda sayısında artış olmayacak şekilde ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ortak kullanım alanlarında değişiklik talep edilebilir.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Niteliği Alanı (m2) Tarihi Saati Muhammen Bedeli(TL) Kira Bedeli (TL/Ay) Geçici Teminat(TL)

1 Maden 313 8 Arsa 490,33 10.07.2018 10:30 5.197.807,59 6.500,00 155.935,00

1-İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2-Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Piraziz Şubesi TR200001000855112184565015 İBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4-Taşınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10:30 dan 30 (otuz) dakika öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

6 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ